Akoestische verlichting en oplossingen voor uw ruimtes
nl fr en

Retourneren

 Als u om wat voor reden dan ook niet tevreden bent over de geleverde producten, neem dan contact met ons op.

 

Herroepingsrecht

1. Onderstaande bepalingen omtrent het Herroepingsrecht zijn uitsluitend van toepassing indien de Koper handelt in de hoedanigheid van “Consument” en indien het een Overeenkomst op Afstand betreft.
 
2. De Consument heeft in de gevallen onder artikel 1. het recht om gedurende een bedenktijd van 14 Dagen, de Overeenkomst te herroepen zonder hiervoor een reden op te geven. De Consument mag het product dat onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst inspecteren zoals hij dit in een winkel zou doen. Hij mag het dus uitpakken en hanteren in die mate die nodig is om te achterhalen of het product voor Koper interessant is en naar behoren werkt.
 
3. Om gebruik te maken van het Herroepingsrecht dient de Consument binnen de bedenktijd melding te maken aan Verkoper van zijn beslissing tot herroeping door gebruik van het Modelformulier of op andere niet mis te verstane wijze. De Consument moet minstens de volgende informatie vermelden:
-        De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het Herroepingsrecht wordt toegepast;
-        Naam en adres van de Consument;
-        Handtekening van de Consument.
 
4. De termijn van 14 Dagen bedenktijd begint te lopen op het moment dat de Consument of een door hem aangewezen derde, die niet de transporteur is, het bestelde product fysiek in bezit heeft genomen.
 
5. De Consument is aansprakelijk voor waardeverminderingen die het gevolg zijn van handelingen andere dan de loutere inspectie van de producten.
 
6. Binnen de 14 Dagen vanaf de Dag volgend op het moment bedoeld in artikel 3. zal de Consument de producten die hij niet wenst te houden, terugzenden naar Verkoper.
 
7.. De Consument stuurt de producten terug in originele staat en in originele verpakking, samen met alle toebehoren. De Consument houdt voor het terugzenden rekening met de instructies die hiervoor zijn opgemaakt door Verkoper. De kosten van terugzending vallen ten laste van de Consument.
 
8. Van zodra de Verkoper van de Consument melding ontvangt dat de Consument zich op zijn Herroepingsrecht wenst te beroepen, stuurt de Verkoper een ontvangstbevestiging naar de Consument.
 
9. De Verkoper betaalt alle door de Consument voor het product betaalde bedragen terug ten laatste 14 Dagen nadat deze de melding dat de Consument zich op zijn Herroepingsrecht wenste te beroepen, van de Consument heeft ontvangen. De Verkoper behoudt zich evenwel het recht voor om terugbetaling op te schorten totdat hij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de Consument heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 
10. Voor de terugbetaling gebruikt de Verkoper hetzelfde betaalmiddel als de Consument heeft gebruikt, tenzij beide partijen een ander betaalmiddel overeen zijn gekomen.

Download hier het modelformulier voor herroeping


Retouradres
Akomo nv

Wittestraat 1

B-8501 Kortrijk - Heule

België

 

Contact
Deze website maakt gebruik van cookies De website van Akomo gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten